Inspiration4Learning

Home Contact

Een overzicht van online materialen voor de rekenles

Er zijn veel websites met materialen die je tijdens de reken-wiskundeles zou kunnen gebruiken. Denk aan een online rekenrek, een getallenlijn, of een dobbelsteen. Deze bladzijden zijn vooral in het engels. Hier is een overzicht met links voor enkele online rekenmaterialen voor de rekenles.


Enkele onderwijsmaterialen

Hoeveel
Hoeveel laat een serie plaatjes zien. De vraag is steeds "hoeveel?" Natuurlijk kunnen de leerlingen de plaatjes tellen. Maar zien ze ook een structuur waardoor ze in groepjes gaan tellen/rekenen. Door op een van de knoppen links boven te klikken, vernieuw je het scherm en bepaal je hoeveel plaatjes er ongeveer verschijnen.


Getallenkaartjes
Op deze getallenlijn worden de getalkaartjes met een vijfstructuur aangeboden. Als je op een kaartje klikt wordt het getal zichtbaar (respectievelijk verborgen). Als je direct onder een kaartje klikt, dan wordt een gele pijl getoond (en bij een tweede klik weer verborgen).Met de pijl kun je aangeven over welk kaartje jullie praten.
Wijs een kaartje aan en vraag de leerlingen om tegen de buurkind te zeggen welk getal dat is en hoe ze dat weten. Je zult merken dat sommige kinderen alle kaartjes tellen en dat andere gebruik gaan maken van de vijfstructuur. Hier kun je op inspelen. Verwijder alle getallen en wijs bijvoorbeeld eerst op het vijfde kaartje. Nadat je dit hebt besproken wijs je op het zevende kaartje (laat de vijf zichtbaar). Nadat de leerlingen genoeg denktijd hebben gekregen, bespreek je hoe ze weten dat het zeven is.
De eerste keer tonen we de lijn met 20 kaartjes. Met de knoppen boven aan kun je dit veranderen in een lijn met 40 of 100 kaartjes. Er zijn echter maar 20 kaartjes zichtbaar. Schuif de lijn naar rechts (of naar links) om een ander deel van de lijn te tonen. Nu kun je bijvoorbeeld bij twee of drie kaartjes het getal zichtbaar maken en met de leerlingen bespreken welke getallen er op de andere kaartjes moet komen te staan.


Vriendjes van tien
Vriendjes van tien is een spel waarbij de leerlingen steeds twee ballen moeten zoeken die samen een waarde tien hebben. Laat de kinderen combinaties zoeken die tien maken. Als ze geen combinatie meer zien, dan kunnen ze je natuurlijk overtuigen dat ze alle combinatie gevonden hebben. Laat het spel opnieuw in de browser om het opnieuw te spelen (met een andere combinatie van ballen).


Flitsbeelden met het rekenrek
Flitsbeelden toont kort een rekenrek. De vraag is "hoeveel heb je gezien? Hoe zag je dat zo snel?"
Er zijn vijf sets met kaarten. Als je links boven op een van de sets klikt dan worden de stapel flitskaarten geschud. De rode rand geeft aan welke set kaarten wordt gebruikt.
Als je op de knop Toon/bedek klikt, dan wordt het flitsbeeld getoond. Een tweede klik laat weer de vraag "hoeveel?" zien.
De knop volgende toont kort het volgende flitsbeeld. De tijd is standaard 3 seconden. Je kunt het flitsbeld weer tonen door op de knop Toon/bedek te klikken.
Je kunt de tijd verkorten of verlengen door rechts bovenin een ander getal in te vullen. De nieuwe tijd wordt pas ingesteld nadat je op de knop verander tijdsinterval klikt. Als je de periode op 0 zet, dan blijft de kaart zichtbaar.


Externe online materialen

Rekenrek
Een rekenrek vind je op https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack. Deze video laat zien hoe deze app werkt: https://www.youtube.com/watch?v=1sIiTHZOKMc.


Getallenlijn
Een digitale getallenlijn vind je op https://apps.mathlearningcenter.org/number-line. Deze video laat zien hoe deze app werkt: https://www.youtube.com/watch?v=bBLtvW4XeOo.


Dobbelstenen
Een virtuele dobbelsteen vind je op https://www.didax.com/apps/dice. Deze video laat zien hoe deze app werkt: https://youtu.be/NmalCiJVZD0.


Geoboard
Een geoboard vind je op https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard. Deze video laat zien hoe deze app werkt: https://www.youtube.com/watch?v=385cN3paZQM.


Oppervlakte model voor vermenigvuldigen
Een interactieve applet voor het vermenigvuldigen vind je op https://apps.mathlearningcenter.org/partial-product-finder.


Klok
Een interactieve klok vind je op https://apps.mathlearningcenter.org/math-clock.